Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону

Дата
2017
Автори
Сегіда Катерина Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі обґрунтовано суспільно-географічну концепцію геодемографічної системи регіону, як функціональної складової регіональної соціогеосистеми, на основі синергетичного підходу, виконано аналіз понятійно-термінологічного апарату за темою, уточнено поняття «геодемографічна система», описано її властивості, функції та структура. Детально розглянуто методологічні питання побудови пропонованої концепції: підходи, принципи ідентифікації геодемографічного процесу, його суспільно-просторова локалізація, ключові методики дослідження, технологічні процедури та критерії суспільно-го управління. Детально описано особливості геодемографічної системи тестового регіону – Харківської області. Наведено результати дослідження територіальних особливостей геодемографічної системи Харківської області методами кластерного аналізу, ІФВ-моделювання, аналізу динаміки системних показників розвитку. Розкрито особливості геодемографічних систем міського та сільського типів. Обґрунтовано побудову моделей геодемографічної системи та геодемографічного процесу: міграційної, оціночно- прогностичної, прогнозної тощо. Розкрито та обґрунтовано напрями реалізації пропонованої концепції, показано роль компонентного аналізу, моделювання динаміки та траєкторії розвитку геодемографічної системи, оціночно-прогностичної моделі. Виконано прогнозне моделювання різних варіантів переходу на поліцентричний режим розвитку. Обґрунтовано шляхи управління регіональним геодемографічним розвитком та реалізації рекомендованих технологічних процедур суспільного управління.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Сегіда К. Ю. Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 – економічна та соціальна географія / Сегіда Катерина Юріївна. - Київ, 2017. - 43 с.
Зібрання