Система автоматизованого складання варіантів завдань лабораторних робіт, пов’язаних з обчисленнями

Дата
2023
Автори
Кузьмик Максим
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є створення системи автоматизованого складання завдань для лабораторних робіт, пов’язаних з обчисленнями. У роботі розроблено ієрархію класів вузлів дерева, що враховує не тільки особливості побудови виразу, але й має елементи керування виведенням. До розробленої ієрархії класів спроєктовано класи-шаблони вузлів, що здатні породжувати вирази. Розроблено шаблон виразу, що містить математичні функції, константи π та е, ділення у вигляді дробу і породжує не всюди визначені функції. Такі вирази можуть бути використані в якості учбових завдань для курсу Програмування для засвоєння пріоритетів операцій та використання функцій математичної бібліотеки. Розроблена система класів фактично задає фреймворк. Вона може бути поповнена класами, що зображують й інші математичні функції. Також можна впровадити й інші шаблони. Для подальших досліджень перспективним напрямком може бути автоматична генерація шаблонів заданої складності (наприклад, з певною кількістю операцій чи з обов’язковою присутністю певних елементів).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Кузьмик М. Система автоматизованого складання варіантів завдань лабораторних робіт, пов’язаних з обчисленнями : кваліфікаційна робота … бакалавр : 122 Комп’ютерні науки / Бондар Денис. – Київ, 2023. – 40 с.