Система обліку та аналізу в управлінні кредиторською заборгованістю підприємства

Дата
2022
Автори
Гузей Наталія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є визначення сутності кредиторської заборгованості, обґрунтування методологічних та організаційних основ її формування та відображення в обліку та фінансовій звітності, економічного аналізу кредиторської заборгованості, розробка рекомендацій щодо удосконалення обліку кредиторської заборгованості та подальшої перспективи їх гармонізації з МСФЗ. Впровадження дієвої методики аналізу за кредиторською заборгованістю забезпечить підприємство повною та достовірною інформацією про стан розрахунків з кредиторами і допоможе визначити подальші вектори руху підприємства. Оскільки відносини з кредиторами впливають на діяльність суб’єктів господарювання, їх фінансову стійкість, конкурентоспроможність та автономність, то аналітичні процедури потрібно проводити систематично, що сприятиме процвітанню, стабільності та стійкості підприємства в умовах сучасного бізнес-середовища.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Гузей Н.С. Система обліку та аналізу в управлінні кредиторською заборгованістю підприємства : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Гузей Наталія Сергіївна. - Київ, 2022. - 110 с.