Координація та комунікаційна підтримка антикорупційної реформи в Україні

Дата
2022
Автори
Марченко Андрій Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації обґрунтовано необхідність координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи в Україні та висловлені пропозиції щодо удосконалення координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи в Україні. Охарактеризовано ступінь наукової розробки питання координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи в Україні. Систематизовано погляди науковців щодо визначення поняття антикорупційної реформи в Україні, стану та ефективності її впровадження, виявлення чинників, що заважають координації та комунікаційній підтримці антикорупційної реформи, а також висловлення пропозицій щодо удосконалення ефективності координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи в Україні. Констатовано, що наукові розробки, які стосуються теоретичного осмислення координації та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи в Україні, є поодинокими, носять фрагментарний характер і стосуються мети та завдань антикорупційної реформи; інституційного та процесуального забезпечення, вимірювання та оцінки стану координації антикорупційної реформи в Україні; комунікації як компоненти ефективності у сфері запобігання та протидії корупції. Виокремлено два етапи антикорупційної реформи: перший з 2014 по 2017 роки (закладені стратегічні, законодавчі, інституційні підвалини запобіганню та протидії корупції в Україні), а другий – з 2017 року й до тепер (етап правозастосування, розвитку і вдосконалення антикорупційного законодавства та діяльності антикорупційних інституцій, розвитку та вдосконалення форм участі громадськості у заходах запобігання та протидії корупції, взаємодії із владою щодо впровдження антикорупційної реформи, підвищення України в міжнародних рейтингах, які вимірюють стан корупції, прозорість ведення бізнесу). Ключові слова: антикорупція, реформи, антикорупційна реформа, координація антикорупційної реформи, комунікаційна підтримка антикорупційної реформи, антикорупційна стратегія, антикорупційна політика, антикорупційні інституції.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Марченко А. В. Координація та комунікаційна підтримка антикорупційної реформи в Україні : дис. ... д-ра філос. : 281- Публічне управління та адміністрування / Марченко Андрій Валерійович. - Київ, 2022. – 302 с.
Зібрання