Забезпечення трудових прав суддів у контексті судової реформи в Україні

Дата
2016
Автори
Ярема Валерій Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні представлене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у комплексному визначенні концептуальних засад забезпечення трудових прав суддів у контексті судової реформи в Україні. Основними науковими і практичними результатами роботи є наступні висновки та пропозиції. Трудові права суддів як найманих працівників – це встановлені актами загального та спеціального законодавства певні соціально-економічні можливості, які виникають у особи у разі набуття статусу судді Конституційного Суду України або судді суду загальної юрисдикції, за допомогою яких забезпечується належний рівень її життєдіяльності шляхом зайняття трудовою діяльністю та виконання державно-трудової функції по вирішенню правових спорів. Трудовим правам суддів в Україні характерні такі ознаки: обмеженість (просторова та часова) трудових прав особи, що пов’язано з наявністю правового статусу судді; особливі юридичні та фактичні підстави виникнення регулятивного трудового права судді; особливі юридичні та фактичні підстави виникнення охоронного трудового права судді; особливий порядок захисту трудових прав; поєднання загального та спеціального нормативно-правового регулювання трудових прав суддів. Процес становлення та розвитку трудових прав суддів в Україні поділено за територіальним критерієм на такі етапи: 1) києворуський (з ІХ століття до 1660-тих років); 2) гетьмансько-імперський (з 1660-тих років до 1861 року); 3) імперський (з 1861 року до 1918 року); 4) дорадянський (з 1918 року до 1922 року); 5) радянський (з 1922 року до 1991 року); 6) незалежної України (з 1991 року до сьогодення). Беручи за основу критерій суб’єкта застосування способу захисту трудових прав суддів, виокремлено такі способи захисту трудових прав суддів: способи захисту, які застосовуються суддею; способи захисту, які застосовуються органами суддівського самоврядування; способи захисту, які застосовуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України і Вищою радою юстиції; способи захисту, які застосовуються уповноваженими органами або особами, які здійснюють контроль і нагляд за дотриманням законодавства про працю. Ключові слова: суддя, права суддів, судова реформа, забезпечення трудових прав суддів, захист трудових прав суддів, реалізація трудових прав суддів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Ярема В. А. Забезпечення трудових прав суддів у контексті судової реформи в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Ярема Валерій Анатолійович . - Київ, 2016. - 209 с.
Зібрання