Фестивальний туризм як форма інтенсифікації збереження нематеріальної культурної спадщини України

Дата
2023
Автори
Дармограй Мар’яни Олександрівни
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході дослідження було виявлено, що подієвий туризм термінологічно є загальноприйнятим різновидом туристичної діяльності (має на меті відвідати та взяти участь в подіях, які відбуваються в інших містах та країнах), а фестивальний туризм – поки що ні. Саме тому було виділено визначення фестивального туризму як різновиду туризму, за якого організовуються короткотермінові поїздки, основною ціллю яких для туриста є пасивна або активна участь у фестивалі конкретного міста чи країни. Також було виокремлено певні ознаки, за якими фестивальний туризм можна відрізнити від інших, а, зважаючи на ці ознаки, також визначено його класифікацію. Також було досліджено історію виникнення і походження культурного надбання та виділено терміни «культурна спадщина» і «нематеріальна культурна спадщина». В результаті дослідження виявлено, що зародження культурної спадщини, до складу якої відносять як матеріальні об’єкти, так і культурні цінності, пов'язане з історією розвитку людської цивілізації. В результаті дослідження також було виявлено, що фестивальний туризм є перспективним напрямком для туристичної галузі як країни в цілому, так і окремо кожного регіону, а також він здатний сприяти соціально-економічному зростанню областей, популяризації активного відпочинку, відвідуванню туристичних локацій. Було проаналізовано вплив державних та місцевих органів управління туризмом на збереження нематеріальної культурної спадщини та виявлено, що вони відіграють важливу роль в охороні НКС, зокрема і через фестивалі. Також було виділено засоби та шляхи, яких варто притримуватися органам управління задля забезпечення збереження, захисту, просування та відродження НКС в контексті туризму і її передачі майбутнім поколінням. Ключові слова : фестивальний туризм, подієвий туризм, туристична діяльність, різновиди туризму, нематеріальна культурна спадщина, культурна спадщина.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Дармограй М.О. Фестивальний туризм як форма інтенсифікації збереження нематеріальної культурної спадщини України : кваліфікаційна робота бакалавра : 242 Туризм / Дармограй Мар’яна Олександрівна. - Київ, 2023. - 88 с.