Соціальна тривожність як чинник мотивації студентів до навчання

Дата
2022
Автори
Кириченко Дарина Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження спрямоване на вивчення проблеми зв’язку успішності та мотивації навчання студентів з організацією їх емоційної сфери, зокрема з рівнем соціальної тривожності. Теоретично проаналізовано та емпірично досліджено взаємозв’язок соціальної мотивації навчальної діяльності та середнього академічного балу з рівнем мотивації досягнення, підвищенням рівня соціальної тривожності у юнаків з різним рівнем особистісної тривожності. На теоретичному етапі дослідження здійснено аналіз психологічної літератури з тем «тривожність», «соціальна тривожність», «особливості юнацького віку», визначено проблемні галузі, які пов’язані з відсутністю єдиного підходу до вивчення(визначення причин та проявів тривожності/ вікових меж юнацького віку/ факторів, що сприяють або стримують соціальний розвиток юнаків тощо). За результтами емпіричного дослідження виключено із припущень зв’язок соціальної тривожності та успішності юнаків, однак були виокремлені цікаві нюанси. Виявлено також пряму залежність мотивації досягнення та середнього академічного балу. Таким чином, можна стверджувати, що розвиваючи у студентів мотивацію до навчання, формуючи прагнення до успіху та бажання більшого, система освіти зумовить підвищення результативності навчання юнаків. Високий рівень особистісної тривожності, наявність ірраціональних установок, переживання зобов'язаності стосовно себе та інших зумовило розробку методичних рекомендацій для психологічних служб закладів вищої освіти щодо для зміни негативних установок та зниження рівня тривожності у студентів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Кириченко Д. Ю.Соціальна тривожність як чинник мотивації студентів до навчання : кваліфікаційна робота … бакалавра : 053 Психологія / Кириченко Дарина Юріївна. - Київ, 2021. – 50 с.