Синтез нових метакриламідів на основі заміщених фенілтіазолів

Дата
2023
Автори
Ісаєв Даниїл Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена синтезу та дослідженню похідних фенілтіазолів у якості легуючих доданків при кополімеризації зі стиролом та їх вплив на термодеструкцію отриманого кополімеру. В роботі синтезовано 3 нових мономери на основі різних за властивістю замісників, відповідно 3 кополімери зі стиролом та полістирол у якості полімеру. Будову проміжних сполук, мономерів, полімеру, та кополімерів підтверджено методом 1 Н ЯМР- спектроскопії.
The thesis is devoted to the synthesis and research of phenylthiazole derivatives as alloying additives during copolymerization with styrene and their effect on the thermal destruction of the obtained copolymer. In the work, 3 new monomers based on different substituents were synthesized, respectively 3 copolymers with styrene and polystyrene as a polymer. The structure of intermediate compounds, monomers, polymer, and copolymers was confirmed by the method of 1 Н NMR spectroscopy.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Ісаєв Д. С. Синтез нових метакриламідів на основі заміщених фенілтіазолів : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Ісаєв Даниїл Сергійович. - Київ, 2023. - 33 с.