Фемінітиви в історичному дискурсі

Дата
2023
Автори
Петрина Ярослава
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Предметом дослідження даної теми є історичний аспект розвитку україномовного фемінітиву в українській мові, його основні прояви, закономірності утворення та поширення. Також можна додати до предмету й синхронію з іншомовними фемінітивами, не оминаючи й їх історичний досвід. Наукова новизна роботи полягає у всебічному дослідженні і об’єктивному порівнянні різноманітних джерел при вивченні фемінітиву як явища та спробі цілісного аналізу усього процесу його розвитку. Попередні праці з цієї теми мали значно менше матеріалу для досліджень, а сам історичний контекст гендерного питання не дозволяв провести об’єктивну оцінку стану фемінітиву і його існування як такого. До того ж, автори не могли робити актуальні прогнози на перспективу розвитку цієї мовної конструкції.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Петрина Я. Фемінітиви в історичному дискурсі : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Ярослава Петрина. - Київ, 2023. - 39 с.