Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні.

Дата
2016
Автори
Олійник Світлана Леонтіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаціїйній роботі виявлено просторові особливості формування самоорганізації населення в Україні, основні тенденції її діяльності та впливу на соціально-економічний розвиток регіонів України. Визначено основні організаційні форми самоорганізації населення та особливості їх просторової організації, проведено аналіз головних чинників, що впливають на концентрацію форм самоорганізації населення в Україні. Вдосконалено методику суспільно-географічного дослідження формування самоорганізації населення в Україні. Охарактеризовано передумови самоорганізації населення та чинники, що впливають на неї, зокрема вплив суспільно-географічних, природно-географічних, історико-географічних чинників, проаналізовано значення зарубіжного досвіду та діяльності міжнародних програм/проектів у формуванні самоорганізації населення в Україні, здійснено оцінку ролі самоорганізації в реформуванні місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України. Проведено типізацію регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку та з урахуванням їх особливостей. Визначено основні сфери діяльності форм самоорганізації населення в кожному з типу регіонів на основі соціологічного опитування населення та аналізу специфіки діяльності форм самоорганізації населення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Олійник С. Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні : 11.00.02 – економічна та соціальна географія : автореф. дис. ... канд. географ. наук / Олійник Світлана Леонтіївна. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання