Інституціоналізація медіації в публічному управлінні в Україні

Дата
2023
Автори
Рак Юлана Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено актуальну наукову тему щодо інституціоналізації медіації в публічному управлінні в Україні та на підставі аналізу зарубіжного та відчизняного досвіду, нормативно-правових документів, наукової літератури запропоновані практичні рекомендації до її реалізації. Ключові слова: інституціоналізація, медіація, публічне управління, органи публічної влади, громадянське суспільство, недержавні інституції, публічні службовці, професіоналізація державної служби, компетентність, професійна та медіаційна компетентність, професійне навчання державних службовців, підвищення кваліфікації, конфлікт, конфліктна взаємодія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Рак Ю. О. Інституціоналізація медіації в публічному управлінні в Україні : дис. ... д-ра філос. : 281 Публічне управління та адміністрування / Рак Юлана Олександрівна. - Київ, 2023. - 297 с.
Зібрання