Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних наз

Дата
2016
Автори
Дрогушевська Ірина Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертацйній роботіі обґрунтувано теоретико-методичні засади національної стандартизації географічних назв і їх практичній реалізації шляхом створення Державного реєстру географічних назв України. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері стандартизації (унормування) географічних назв, визначено основні тенденції. В роботі викладено теоретико-методичні аспекти дослідження топонімів (наукові підходи, методи дослідження), вдосконалено понятійно-термінологічний апарат. Обґрунтовано основні принципи розроблення структури та змісту бази даних ДРГН. Визначено основні підходи до унормування різних видів та класів топонімів. На основі комплексного підходу до унормування топонімів розроблено інформаційні показники, необхідні для унормування, реєстрації та збереження географічних назв у базі даних ДРГН та використання цієї інформації у картографії та ГІС. Розроблено реєстраційно-облікові форми для збирання, унормування та реєстрації географічних назв України та зарубіжних країн. Визначено основні підходи до унормування різних класів топонімів (ойконімів, хоронімів, гідронімів, оронімів, гідрооронімів, мікротопонімів). Окремий напрям дослідження становив збір та збереження історичних назв перейменованих в радянський період географічних об’єктів території України, як частини її історичної та культурної спадщини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Дрогушевська І. Л. Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12. – географічна картографія / Дрогушевська Ірина Леонідівна. - Київ, 2017. - 25 с.
Зібрання