Нейромережна технологія прогнозування розвитку пандемії COVID-19 на території України

Дата
2022
Автори
Дідик А.А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній кваліфікаційній роботі було створено нейромережну технологію прогнозування розвитку пандемії COVID-19 на території України за допомогою LSTM мереж. Розроблена модель, що призначена для прогнозування коронавірусної хвороби, може використовуватись для передбачення можливих варіантів розвитку епідемій для вчасного проведення адекватних протиепідемічних заходів. У роботі було проаналізовано статистику захворюваності в Україні, розглянуто основні методи вирішення задачі прогнозування на основі статистичних табличних даних, було розглянуто основні методи прогнозування, описано архітектуру LSTM мереж, було описано особливості та переваги мови Python, розглянуто реалізацію обраної моделі нейронної мережі, наведено результати, що представлені у вигляді графіків, які візуалізують прогноз розвитку епідемії на території України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Дідик А. А. Нейромережна технологія прогнозування розвитку пандемії COVID-19 на території України : кваліфікаційна робота ... магістр : 122 Комп’ютерні науки / Дідик А. А. - Київ, 2022. – 66 с.