Морфо-функціональна характеристика культур трансформованих клітин при дії модуляторів ферментативної активності

Дата
2017
Автори
Джус Олена Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є самостійною науковою працею. Встановлені у роботі зв’язки морфо-функціональних показників ліній клітин та первинних культур з різними фенотиповими та генотиповими ознаками, що мають онкогенний потенціал, можуть бути використані при дослідженні впливу різних сполук модифікаторів біологічної активності з протипухлинними та антиметастатичними властивостями. восинтезована сполука N-ГФЕСАБА може бути використана для подальших досліджень як отенційний лікарський засіб з багатомішеневою дією проти онкозахворювань. Відпрацьовано модифіковану методику виділення та культивування первинної культури колоноцитів дистальних відділів кишечника щурів – як адекватної моделі для визначення про- та антипроліферативних ефектів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Джус О. І. Морфо-функціональна характеристика культур трансформованих клітин при дії модуляторів ферментативної активності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. / Джус Олена Іванівна. - Київ, 2017. 155 с.
Зібрання