Особливості врегулювання воєнно-політичних конфліктів

Дата
2016
Автори
Загребельний Олександр Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей сучасних воєнно-політичних конфліктів та ефективних способів їхнього врегулювання. В ній розкрито сутність воєнно-політичного конфлікту, виокремлено характерні витоки, закономірності, структурні елементи воєнно-політичних конфліктів сучасності, розроблено типологію воєнно-політичних конфліктів та доведено її практичну цінність при розробці експертних рекомендацій щодо врегулювання даних конфліктів. В проаналізованих конфліктах сучасності було звернуто увагу на їх генезу та джерела виникнення в контексті їх зв’язку з глобальними політичними процесами. Більшість воєнних конфліктів є внутрішніми і є результатом боротьби за владу в окремих державах. Це і визначає характер взаємовідносин між сторонами збройних конфліктів, як таких, що не регулюється правилами ведення війн чи окремими конвенціями. Військові дії ведуться здебільшого хаотично з використанням широкого спектру доступних систем озброєння. Широко розповсюджені партизанські методи ведення війни. Узагальнивши світовий досвід, проаналізовано способи врегулювання сучасних воєнно-політичних конфліктів та доведено, що їхня ефективність залежить від оптимального поєднання силових та несилових підходів до врегулювання на кожному з етапів еволюції конфлікту. Запропоновано принципи, які можуть слугувати теоретичною основою для вироблення стратегії реагування України на виникнення та розвиток воєнно-політичних конфліктів. Ключові слова: війна, воєнно-політичний конфлікт, гібридна війна, миротворча операція, превентивна дипломатія, мирне врегулювання воєнних конфліктів, асиметрична війна.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Загребельний О. В. Особливості врегулювання воєнно-політичних конфліктів : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 політичні інститути та процеси / Загребельний Олександр Володимирович. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання