Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов’ї

Дата
2016
Автори
Яценко Анастасія Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вирішено важливе наукове завдання щодо визначення сутності поняття процесу рекреаційного лісокористування у ключових лісокультурних територіях Північно-Західного Приазов’я, оцінено їх рекреаційний потенціал, роль та значення у оптимізації проведення рекреаційної діяльності у лісокультурних територіях степового регіону України. Автором проаналізовано історію створення та розвитку ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов'я та розроблено власну історичну періодизацію їх формування. У розвитку ключових лісокультурних територій виокремлено п’ять історичних етапів: перший етап (кінець XVII ст. – початок ХІХ ст.) – зроблено перші спроби лісорозведення у степу; другий етап (30-40 рр. ХІХ ст.) – початок створення масивних лісонасаджень та робота видатних діячів лісівничої науки: В.Є. Граффа та Й.Й. Корніса); третій етап (50-70-ті рр. ХІХ ст.) – часткове припинення розвитку степового лісорозведення та відкриття першого спеціалізованого лісівничого навчального закладу в регіоні); четвертий етап (1830 р.– 1920 р.) – розширення площ лісових насаджень, застосування нових методів та прийомів лісорозведення, діяльність видатних учених Г.М. Висоцького та П.М. Савицького); п’ятий етап (1920 р. – дотепер) – повна інвентаризація лісів степу, застосування інноваційних прийомів лісорозведення та лісовідновлення, застосування рубок догляду, масове використання лісів для рекреації та туризму, формування локальних територіальних рекреаційних лісокультурних систем, в перспективі при збереженні існуючих трендів розвитку рекреаційного лісокористування відбудеться формування регіональної територіальної рекреаційної лісокультурної системи. На основі результатів дослідження рекреаційного потенціалу ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов’я розроблено функціонально-рекреаційне зонування. Для кожної ключової лісокультурної території здійснено функціонально-рекреаційне зонування та укладено відповідні картосхеми. У межах ключових лісокультурних територій Північно-Західного Приазов’я виокремлено наступні функціональні зони: природних резерватів, прогулянкового відпочинку, довготривалого відпочинку, короткочасного активного відпочинку, господарського забезпечення рекреаційних потреб та зеленого туризму. Відповідно до особливостей умов та регламентів рекреаційного лісокористування в кожній функціональній зоні обґрунтовані практичні рекомендації щодо оптимізації рекреаційної діяльності та подальшого рекреаційного благоустрою території.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Яценко А. Д. Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов’ї : дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Яценко Анастасія Дмитрівна. - Київ, 2016. – 231 с.
Зібрання