Теоретичні основи соціальної взаємодії

Дата
2019
Автори
Александров Денис Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У навчальному посібнику наведено комплексне узагальнення феноменологічного змісту соціальної взаємодії. Розкрито специфіку професійного спілкування фахівців із різними категоріями клієнтської аудиторії, а також важливі аспекти соціальної взаємодії (здійснення психологічного впливу, налагодження психологічного контакту та подолання конфліктів при реалізації професійних завдань). Розглянуто питання організаційно-управлінських засад групових форм соціальної взаємодії на мікро- та макрорівнях. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей "Соціальна робота" та "Психологія", викладачів та всіх, хто цікавиться теоретико-прикладними засадами соціальної взаємодії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 23 Соціальна робота , 053 Психологія , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Александров Д. О. Теоретичні основи соціальної взаємодії : навч. посібник / Д. О. Александров ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 267, [1] с.