Моделі та еволюційний метод складання розкладу занять у вищому навчальному закладі

Дата
2016
Автори
Сіпко Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена розробці моделей та методів формування розкладу занять у вищому навчальному закладі. Запропоновано нові підходи, моделі й метод форму-вання цільової функції, в основі якої лежать переваги викладачів і студентів, що до-зволяє враховувати вимоги суб’єктів навчального процесу з її подальшою оптиміза-цією на основі застосування еволюційних технологій та матричного представлення розкладу. Розроблено принципи створення та структуру автоматизованої системи скла-дання розкладів навчальних занять у ВНЗ, а також структуру модулів програми, що дозволяє оперативно вносити зміни в необхідних таблицях. Представлено структур-ний та функціональний опис автоматизованої системи складання розкладу навчаль-них занять. Здійснено опис проведених експериментів та верифікацію розроблених моделей та методу формування розкладу навчальних занять.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Сіпко О. М. Моделі та еволюційний метод складання розкладу занять у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ...канд. тех. наук : 05.13.06 – інформаційні технології / Сіпко Олена Миколаївна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання