Стратегія сегментації українських виробників граноли на міжнародних ринках

Дата
2022
Автори
Романишин Артур Артурович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі було згруповано та проаналізовано підходи до розуміння категорії «сегментування» й запропоноване власне визначення. Cегментування – це систематизований процес вивчення потенційного ринку щодо наявності схожих споживчих потреб,мотивацій, реакцій на подразники; рівня доходу, доступу до ринку тощо, що дозволяє виокремити відмінні між собою, але внутрішньо однорідні групи споживачів, на які може орієнтуватися бізнес в своїй діяльності. Побудова же стратегії сегментації є складним та багатоетапним процесом. Вході роботи було проаналізовано фактори макро- та мікро- маркетингового середовища, а також особливості бізнес-культури за моделлю Хофстеде. В результаті аналізу було виявлено, що ринок Казахстану є більш привабливим за ринок Литовської Республіки. Він є мало насиченим і має низькі вхідні бар'єри, що дозволить компанії успішно вийти і закріпитися на ньому. Маркетингові можливості на ринку граноли в Казахстані перевищують маркетингові загрози (Σм.=16,45 > Σз.= 8,25 ). Розрив у балах є дуже значним через сприятливе економічне та політико-правове середовище, а також культурне. Ринок граноли для Казахстану є новим, це формує додаткові маркетингові можливості. Стосовно Литви – на ринку аналогічно переважають маркетингові можливості, аніж маркетингові загрози, проте ринок є насиченим конкурентами, а споживачі є більшими консерваторами та віддають перевагу місцевим та іншим європейським виробникам.Також було досліджено моделі поведінки споживачів. Виявлено, щопереважає мотивація придбати товар за функціональною та емоційною прихильністю. Компанії також рекомендовано провести власне маркетингове дослідження із наступною метою: дослідити рівень та особливості попиту на гранолу в Казахстані та Литві, за допомогою анкетування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Романишин А.А. Стратегія сегментації українських виробників граноли на міжнародних ринках України : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Романишин Артур Артурович. - Київ, 2022. – 125 с.