Біохімічні механізми за хімічного опіку стравоходу

Дата
2019
Автори
Раєцька Яна Борисівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена з’ясуванню ролі процесів протеолізу в молекулярно-біохімічних механізмах ушкодження та регенерації слизової оболонки стравоходу за умов хімічного опіку. Результати поглиблюють існуючі погляди на функціонування біохімічних механізмів за ХОС. Виявлені суттєві порушення в імунній ланці – підвищення прозапальних цитокінів на тлі дефіциту протизапальних, окисно-антиоксидантної рівноваги – активація процесів ПОЛ та дисрегуляція антиоксидантних ферментних систем. Показано зміни в протеолітичному балансі, підвищення активності протеолітичних ферментів та їх інгібіторів у крові та тканинах за ХОС. Вперше ідентифіковано в кровотоці білкові молекули, що дають змогу деталізувати процеси загоєння ХОС та можуть бути використанні в якості діагностичних та прогностичних маркерів розвитку та перебігу цього патологічного процесу. Розроблено концептуальну схему щодо встановлення основних біохімічних механізмів за ХОС та запропоновано засоби корекції, які можуть бути ефективними при лікуванні післяопікових ускладнень.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Раєцька Я. Б. Біохімічні механізми за хімічного опіку стравоходу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Раєцька Яна Борисівна. - Київ, 2019. - 42 с.
Зібрання