Виборчі технології в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні

Дата
2022
Автори
Чубатенко Олександр Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі обґрунтовано місце виборчих технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства та визначено перспективи застосування новітніх виборчих технологій в Україні. Досліджено роль і місце виборчих технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства та демократичних трансформацій, які відбуваються в Україні в сучасних умовах. Cформульовано авторське визначення новітніх виборчих технологій, які є інтегральним комплексом дій, що спрямовані на дослідження і вплив на політико маркетингове середовище на основі використання методів політичної соціології, соціальної психології, політичної комунікації та новітніх інформаційно-комунікаційних засобів з метою впливу на виборців і досягнення політичного успіху на виборах. Досліджено трансформацію виборчих технологій в сучасних електоральних кампаніях в умовах розвитку інформаційного суспільства і використання інформаційно-мунікаційних технологій, які розширюють політико3 комунікаційну ефективність політичної діяльності під час ведення виборчої кампанії і формування органів влади. Проаналізовано можливості впливу технологій інтелектуального аналізу даних, моніторингу та проектування електоральної думки – так званих Big Dataтехнологій на результати виборів, які дозволяють визначити поведінку виборців на певній території та здійснити точковий інформаційний вплив виходячи з інтересів громади. Це дозволяє більш точно доносити агітаційну інформацію до конкретних виборців, що робить виборчі комунікації більш теоретично і практично обґрунтованими, а заходи з організаційної роботи з виборцями більш доцільними та ефективними.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Чубатенко О. М. Виборчі технології в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні : дис. … д-ра філософії : 052 – Політологія / Чубатенко Олександр Миколайович. - Київ, 2022. - 223 с.
Зібрання