Організація туристсько – краєзнавчої роботи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти (на прикладі Бучанського району)

Дата
2021
Автори
Лошицька Вікторія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана робота може слугувати посібником для поглиблення знань учнів, розвитку їх пізнавальної активність, загострення інтересу до дослідницької роботи, формувати світогляд відповідальних особистостей, активних пошановувачів культурної та природної спадщини. Краєзнавчий підхід у навчально-виховній роботі стає незамінним засобом виховання учнівської молоді та значно полегшує засвоєння учнями наукових понять і закономірностей. Дослідження показало, що найбільш кількісною та якісною є робота туристсько-краєзнавчого напряму в Бучанському центрі позашкільної освіти. Вивчення історії рідного краю, в поєднанні з історією України сприяє набуттю цінних навичок, формуванню уявлень та виокремленню чіткої патріотично-свідомої позиції громадянина України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 014 Середня освіта (Географія)
Бібліографічний опис
Лошицька В. І. Організація туристсько – краєзнавчої роботи в закладах загальної середньої та позашкільної освіти (на прикладі Бучанського району) : кваліфікаційна робота : 014 Середня освіта (Географія) / Лошицька Вікторія Ігорівна. – Київ, 2021. – 68 с