Організаційно-методичні засади складання консолідованого Звіту про фінансовий стан групи компаній

Дата
2022
Автори
Ліщук Вероніка Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає в дослідженні теоретичних положень та розробці необхідних практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-методичних засад складання консолідованого Звіту про фінансовий стан групи компаній. Консолідація фінансової звітності – одна з найскладніших облікових процедур і потребує проведення попередніх заходів. Цей багатоетапний процес має методику прописану у нормативно-правових документах, яку необхідно застосовувати з урахуванням особливостей підприємства. Також важливою при складанні консолідованої звітності є облікова політика. Група підприємств повинна самостійно розробляти методику складання консолідованої фінансової звітності, описуючи її в єдиній обліковій політиці.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Ліщук В.В. Організаційно-методичні засади складання консолідованого Звіту про фінансовий стан групи компаній : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Лещук Вероніка Володимирівна. - Київ, 2022. - 82 с.