Принцип не-дуалізму в дзен-буддійській філософії на прикладі вчення Догена

Дата
2022
Автори
Кірпікова Лілія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі показано, що Дзен своєю метою має прагнення подолати дуалізм практикуючого, який лежить в основі повсякденного світогляду. Дзен заперечує відмінність між зовнішнім і внутрішнім світом, яка базується на чуттєвому сприйнятті, а також ставить під сумнів реальність речей, оскільки за основу цієї позиції приймається самодостатність і ізольованість людського Я. Головною метою практики є відмова людини від прийняття поділу «зовнішнє-внутрішнє». Дзен приділяє значну увагу конкретному життєвому досвіду. Така точка зору не перетворює людину на звичайного спостерігача, тобто людина не знаходиться «ззовні». Дзен постулює єдність та вкорінення в самій природі. Головні методи практики дзен є дзадзен 座禅 (медитації) та бесіди наставника та учня (мандо) з використанням коанів 公案. Ці коани покликані допомогти учню подолати дуалістичність світу та вийти за його межі. Коан – це стисла передача досвіду вчителя до свого учня, оскільки зазвичай він не піддається адекватному вираженню словами. Саторі 悟り – сама сутність дзену. Саторі покликане на миттєве осягнення своєї сутності та єдності із усіма речами. Навіть одного разу достатньо, аби почати життя в дзені. Саме воно позбавляє світ протиріч та об’єднує його у єдине ціле. Не-дуалізм якраз і вбачає у собі усі ці характеристики: ідентичність об’єкту і суб’єкту, заперечення дуалістичного способу мислення, відкидання будь-яких дихотомій. Вчення Доґена глибоко зав’язано на цьому. Аби усвідомити себе, потрібно відмовитись від себе. Відсутність Я – це найвищий рівень пізнання Я. Я – це усі речі у взаємозалежності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Кірпікова Л. І. Принцип не-дуалізму в дзен-буддійській філософії на прикладі вчення Догена= Principle of non-dualism in zen-buddhism philosophy on tze example of dogen"s srtudy : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 033 Філософія / Кірпікова Лілія Іванівна. - Київ, 2022. - 25 с.