Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини

Дата
2016
Автори
Ананова Іванна Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертації встановлено відмінності типів переживання почуття провини за ознакою орієнтування і способом переживання (конструктивним чи неконструктивним). Створено психодіагностичний опитувальник «Переживання почуття провини», спрямований на виявлення таких аспектів переживання, як очікування покарання, зацікавленість в інших, вимогливість до себе, орієнтація на нормативність, жалкування. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: - виявлено та проаналізовано площини переживання почуття провини як відображення системи ставлень особистості до іншого, до себе, до власних дій; - визначено типи переживання почуття провини за критерієм способу його функціонування (переживання); - розкрито зміст, процесуальні особливості та етапи переживання почуття провини; - розроблено психологічну модель переживання почуття провини, яка містить процесуальну розгорнутість у кожній з площин переживання, та надає можливість здійснювати діагностику в динаміці через етапи переживання; конкретизовано зміст поняття «переживання почуття провини» та поняття «неконструктивне переживання почуття провини», яке породжується способом подолання такого переживання, а саме: визначається відсутністю активних дій, спрямованих на виправлення помилок, внаслідок нездатності прийняти провину та її наслідки; активізацією механізмів психологічного захисту та використанням специфічних захисних способів поведінки; - розширено наукові уявлення щодо методології дослідження почуття провини в сучасній психології; спектру особистісних особливостей, що визначають схильність до переживання почуття провини: характеру реагування в ситуації фрустрації, механізмів психологічного захисту, стратегій долаючої поведінки; індикаторів, які диференціюють конструктивні та неконструктивні способи переживання почуття провини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ананова І. В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : 19.00.01 – загальна психологія, історія психології : дис. ... канд. психол. наук / Ананова Іванна Валентинівна. - Київ, 2016. - 345 с.
Зібрання