Військово-географічний аналіз миротворчих місій Збройних Сил України

Дата
2016
Автори
Ольховая Юлія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації визначені основні закономірності територіальної організації миро-творчих операцій ЗС окремої держави; розкрито основні територіальні закономір-ності розгортання і проведення миротворчих операцій та виявлено вплив природних і соціально-економічних чинників на їх проведення; розроблено та застосовано методику комплексного військово-країнознавчого аналізу територій проведення миротворчих операцій за участю ЗС України. Удосконалено теоретичні підходи до комплексного військово-країнознавчого аналізу миротворчих операцій та методичні прийоми аналізу територіальної орга-нізації сил і засобів Збройних Сил України при проведенні миротворчих операцій. Отримали подальший розвиток: практика застосування військово-географічного аналізу миротворчої діяльності ЗС держави на основі досягнень різних наці-ональних наукових шкіл із різними практичними підходами до дослідження миротворчої діяльності як елементу національної безпеки та міжнародної політики; способи розроблення тематичного спеціального картографування миротворчих операцій та умов їх проведення. Ключові слова: військова географія, військове співробітництво, військово-країнознавчий аналіз, гірський рельєф, кліматичні умови, миротворча діяльність, орогідрографічні умови, підтримання миру і безпеки, тематичне картографування, територіальна організація Збройних Сил.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону , 253 Військове управління (за видами збройних сил)
Бібліографічний опис
Ольховая Ю. І. Військово-географічний аналіз миротворчих місій Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 20.02.04 військова географія / Ольховая Юлія Ігорівна . - Київ, 2016. - 26 с.
Зібрання