Ризики ринкової діяльності українських виробників вин на міжнародних ринках

Дата
2022
Автори
Єремеєва Анастасія Родіонівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даному дослідженні було проаналізовано сутність підприємницьких ризиків, програму управління ними, проведено мікро- та макромаркетингове дослідження ринкової діяльності українських виробників вина на міжнародних ринках з метою подальшого виявлення джерел та факторів ризику підприємницької діяльності, що є основою для розробки практичних рекомендацій щодо програми ризик-менеджменту. По-перше, було удосконалено поняття «підприємницький ризик», що являє собою ймовірність, яка носить позитивний або негативний характер, впливу невизначеності та мінливості об’єктивно-суб’єктивних факторів бізнес-середовища, які можуть виникати в усіх сферах та на кожному етапі господарської діяльності: виробництві, реалізації товарів та послуг, фінансовому та торгівельному посередництві, здійсненні наукових і комерційних проектів тощо, на точність визначення та досягнення поставлених підприємницьких цілей. Таким чином, простежується врахування усіх елементів ризику: ймовірнісна природа, вплив на ступінь досягнення цілей, можливість настання, як позитивних наслідків, так і негативних, та відображення притаманності саме господарській діяльності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Єремеєва А. Р. Ризики ринкової діяльності українських виробників вин на міжнародних ринках : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Єремеєва Анастасія Родіонівна. - Київ, 2022. - 169 с.