Англійський історіографічний роман помежів'я ХХ–ХХІ ст.: генеза та жанрові модифікації

Дата
2017
Автори
Бойніцька Ольга Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню історіографічного роману – сучасного жанру, який набув найбільшого розвитку в літературі Великої Британії. Обґрунтовується концепт англійського історіографічного роману як нової форми звернення до історичного матеріалу. З'ясовується теоретична, методологічна та культурологічна основа жанру, вивчаються проблеми його генези, проводиться типологічне зіставлення історичного та історіографічного романів. У роботі особливу увагу приділено осмисленню філософії жанру. Розглядаються причини актуалізації історичного дискурсу в англійській літературі періоду помежів'я століть. На матеріалі творів провідних англійських письменників кінця ХХ – початку ХХІ ст. (Дж. Барнса, К. Ішіґуро, Ґ. Свіфта, А. Байєтт, І. Мак'юена, П. Акройда), а також нових для українського наукового дискурсу авторів (М. Ніла, Ф. Геншера, П. Баркер, Б. Бейнбрідж, М. Робертс, Г. Кунзру, М. Джексона, Ч. Паллісера) здійснено аналіз поетики, визначено художню своєрідність окремих жанрових модифікацій, як-от ретроспективного, псевдовікторіанського, "архівного" історіографічних романів; виявлено основні ідейно-тематичні центри англійської історіографічної романістики. У контексті англійського історіографічного роману вивчаються такі проблеми, як феномен поновлення пам'яті, традиції та історії, поєднання минулого й теперішнього планів, взаємодія постмодернізму з традицією, політика історіографії. Ключові слова: історіографічний роман, жанр, історичний дискурс, англійський історичний роман, постмодернізм, фактуальне, фікціональне, пам'ять, традиція, історія, історична перспектива, політика історіографії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Бойніцька О. С. Англійський історіографічний роман помежів'я ХХ–ХХІ ст.: генеза та жанрові модифікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 література зарубіжних країн / Бойніцька Ольга Сергіївна. - Київ, 2017. - 33 с.
Зібрання