Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 рр.).

Дата
2016
Автори
Подобна Євгенія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню контенту періодичних видань Полтавської губернії, що виходили протягом 1838–1917 рр. Визначено тенденції становлення та розвитку преси регіону, розроблено історико-типологічну модель місцевої періодики. Проаналізовано характерні особливості преси в межах типологічних груп. Визначено кількісні та якісні показники контенту місцевої преси. Охарактеризовано головні компоненти: систему рубрикації, заголовковий комплекс, реклама, жанрове наповнення, ілюстративний матеріал. Окреслено основні проблемно-тематичні напрямки публікацій, проаналізовано матеріали громадсько-політичної та соціальної тематики. Окремо, наголошено на джерелознавчому потенціалі фахової публіцистики, оприлюдненої на шпальтах періодики Полтавської губернії, для подальших досліджень.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Подобна Є В. Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838-1917 рр.) : автореф. дис. ...к. соц. ком. : 27.00.04 теорія та історія журналістики / Подобна Євгенія Володимирівна. - Київ, 2016. – 21 с.
Зібрання