Виявлення та дослідження сарказму в текстових повідомленнях

Дата
2021
Автори
Прокопенко Юлія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході написання даної кваліфікаційної роботи було проведено аналіз основних проблем розпізнавання сарказму і текстових повідомленнях, досліджено та проведено порівняльний аналіз основних методів, алгоритмів та інструментів класифікації текстів на вміст сарказму. Проведено порівняльний аналіз доступних наборах розмічених даних. Для навчання було обрано публічний датасет SARC, так як він є найбільш підходящим для навчання і має велику кількість збалансованих текстів. Розроблено та порівняно нейронні мережі на основі популярних архітектур трансформерів. Найкращою виявилася архітектура BERT(base) і показала 61% F-міру на тестовій вибірці датасету.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Прокопенко Ю. С. Виявлення та дослідження сарказму в текстових повідомленнях : кваліфікаційна робота … бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Прокопенко Юлія Сергіївна. - Київ, 2021. – 52 с.