Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні

Дата
2017
Автори
Костяшкін Іван Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є першим в українській доктрині земельного права комплексним монографічним дослідженням методологічних, теоретичних основ, конституційних засад і практичних проблем правового забезпечення соціального змісту здійснення права власності на землю, використання і охорони землі як основного національного багатства Українського народу. У дисертації досліджується правова природа соціальної функції права власності на землю в контексті конституційних положень щодо пріоритету прав і свобод людини та громадянина, зобов’язального характеру права власності, соціальної спрямованості економіки. Критично аналізуються законодавчі механізми набуття права власності на землю та здійснення відповідних суб’єктивних прав, пропонується авторський підхід щодо процесу розподілу та перерозподілу земель, їх охорони та раціонального використання. Зміст соціальної функції права власності на землю розкривається через призму поєднання суспільних і приватних інтересів у процесі використання землі як об’єкта права власності Українського народу та основного національного багатства, що гарантує сталий соціально-економічний розвиток держави та може бути покладено в основу формування концептуальних засад завершення земельної реформи в Україні. Ключові слова: право власності на землю, земельні відносини, земельне законодавство, використання земель, соціальне використання, соціальна функція, сталий розвиток.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Костяшкін І. О. Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Костяшкін Іван Олександрович. - Київ, 2017. - 38 с.
Зібрання