Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ – початку ХХ століття

Дата
2018
Автори
Ковальчук Юлія Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі в імагологічному аспекті осмислено еволюцію гетерообразу Кореї в документально-белетристичній та художній літературі подорожей. Матеріалом дослідження обрано арабо-мусульманську географічну літературу ІХ–ХV ст., повідомлення європейських мандрівників ХІІІ ст., мемуари моряка ХVІІ ст. Г. Гамеля, доробок європейських єзуїтських проповідників та службовців на теренах Японії та Китаю ХVІ–ХVІІІ ст., твори епохи Просвітництва, фактуальну літературу подорожей кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., художню прозу Дж. Лондона, В. Серошевського та англомовних місіонерів початку ХХ ст. Подано огляд термінологічного апарату та методологічної бази імагології, сформульовано новий термін «імагомотив», охарактеризовано типологічні особливості літературного дискурсу подорожей про Корею і доведено наявність у літератури подорожей потужного імагологічного потенціалу. Висвітлено вплив політичної ідеології, наукової парадигми, філософської думки, літературних напрямів конкретних епох на конструювання візій Кореї у дискурсі подорожей. Виділено і проаналізовано змінні та сталі структурні елементи гетерообразу Кореї. Встановлено інтертекстуальну природу літературних тропів дискурсу подорожей. Ключові слова: література подорожей, репрезентація Кореї, імагологія, імагомотив, уявний дискурс, гетерообраз, автообраз, літературна традиція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ковальчук Ю. А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 1210.01.05 – порівняльне літературознавство / Ковальчук Юлія Андріївна. - Київ, 2018. - 22 с.
Зібрання