Механізм дії антибіотиків групи цефалоспоринів на транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки

Дата
2016
Автори
Довбинчук Таїса Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню механізмів порушення транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів за дії антибіотиків та розробці методів їх корекції. Отримані результати показали, що порушення транспортної функції епітелію товстої кишки, як механізму антибіотикасоційованої діареї (ААД), характерно лише для певних груп антибіотиків, зокрема антибіотику цефалоспоринового ряду ІІІ покоління цефтріаксону. В основі діареї через 5 та 14 діб після введення цефтріаксону лежать різні механізми. Через 5 діб спостерігається збільшення дегрануляції тучних клітин, зменшення секреції слизу, зменшення сумарного потоку Na+ , який є рушійною силою для всмоктування води. На молекулярному рівні ці зміни супроводжуються зменшенням експресії електрогенного Na+ каналу (ЕNaС) та підвищенням - електрогенного Cl каналу (CFTR). Через 14 днів спостерігається протилежна картина: відновлюється синтетична здатність тучних клітин, збільшується секреція слизу, проте зменшується всмоктування СІ- , що обумовлює зниження всмоктування води. На молекулярному рівні спостерігається зменшення експресії AQP8 та підвищення - електронейтрального обмінника Na+ /H+ (NHE3), ENaC та CFTR. Гістамін справляє аналогічну до цефтріаксону (просекреторну) дію на транспорт води та Na+ через епітелій товстої кишки щурів. Блокада Н1- гістамінових рецепторів лоратадином попереджає клінічні прояви цефтріаксонвикликаної діареї. Комплексне застосування мультипробіотику (бактерій родів Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus і Propionibacterium та оцтовокислих бактерій з концентрацією живих клітин не менше 1×109 ) та пробіотику на основі Saccharomуces boulardii на фоні терапії цефтріаксоном попереджає просекреторні зміни в епітелії товстої кишки. Ключові слова: антибіотикасоційована діарея, пробіотик, Н1- гістамінові рецептори.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Довбинчук Т. В. Механізм дії антибіотиків групи цефалоспоринів на транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 фізіологія людини і тварин / Довбинчук Таїса Володимирівна - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання