Лексико-граматичний аспект текстотворення Стефана Яворського

Дата
2023
Автори
Северенюк Катерина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою наукової роботи є дослідження специфіки як лексичних, граматичних та дейктичних рис староукраїнської літературної мови першої половини XVIII століття в полемічному трактаті, з погляду релігійних уявлень автора; виявлення біблієпропріальної лексики у творі “Камінь віри” Стефана Яворського, встановлення її специфічних рис на лексико-семантичному, етимологічному, фонетичному рівнях; з’ясування значення біблійної ономастики для мовознавчої науки. Об’єктом вивчення в бакалаврській роботі є лексичні, граматичні та дейктичні засоби представлені у полемічному трактаті XVII «Камінь віри» Стефана Яворського. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що своєму трактаті «Камінь Віри» Стефан Яворський піднімає актуальну для свого часу тему взаємовідносин між православною, католицькою та протестантською церквою. В роботі здійснено спробу дослідити значення біблійної ономастики, яка поки що не має належного статусу і місця в системі ономастики в цілому. Відтак онімний матеріал Біблії потребує осмислення своєї природи та набуття окремого статусу в системі українських ономастичних студій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Северенюк К. Лексико-граматичний аспект текстотворення Стефана Яворського : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Северенюк Катерина. – Київ, 2023. – 48 с.