Застосування технологій ГІС та ДЗЗ в моніторингу надзвичайних ситуацій

Дата
2023
Автори
Атюцька Вікторія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Погіршення екологічної обстановки, підвищення ступеня ризику виникнення техногенних аварій та НС потребує ефективного управління екологічною безпекою, прийняття раціональних рішень в сфері охорони НПС, що неможливо без використання новітніх інформаційних технологій. Як свідчить вітчизняний та світовий досвід, серед існуючих сучасних методів контролю екологічної обстановки в масштабах регіону найбільш ефективними є методи, що засновані на використанні технологій ГІС та ДЗЗ. В ході виконання роботи були отримані результати, які дозволяють зробити такі висновки: 1. Розроблена концептуальна модель ГІС на прикладі Чернігівської області, яка інтегрує в собі дані ДЗЗ, картографічну та статистичну інформацію, дані наземних спостережень та засоби обробки інформації, просторого аналізу та моделювання. 2. Створена ГІС НС забезпечить регіональні структури зі справ цивільної оборони і НС оперативними, достовірними і повними даними про розташування потенційно небезпечні об’єкти (ПНО) на місцевості. 3. Застосування даних ДЗЗ в ГІС НС дозволяє отримувати точну, актуальну і неупереджену інформацію про стан потенційно небезпечних об’єктів. 4. Серед техногенних загроз найбільшу небезпеку для території та населення України становлять радіаційна, гідродинамічна, хімічна, пожежонебезпека та вибухонебезпека, пожежі та вибухи, в тому числі в будівлях або спорудах житлового призначення. 5. Проведений аналіз стану техногенної, природної та соціальної загрози від НС для регіонів України засвідчив, що кожному з них властиві свої рівні техногенно-природно-соціальної загрози, які потрібно враховувати для адекватного реагування на НС різного характеру. Найбільша загроза від техногенних НС характерна для Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Одеської областей. Найбільша природна загроза притаманна для Львівської, Миколаївської, Донецької, Луганської областей та АР Крим. Ключові слова: геоінформаційні системи (ГІС), геоінформаційні технології (ГІТ), надзвичайні ситуації (НС), техногенний та природний характер.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Атюцька В. В. Застосування технологій ГІС та ДЗЗ в моніторингу надзвичайних ситуацій : кваліфікаційна робота магістра : 193 Геодезія та землеустрій / Атюцька Вікторія Володимірівна. - Київ, 2023. - 80 с.