Освітня діяльність та науково-педагогічні ідеї А. М. Алексюка

Дата
2018
Автори
Бахмач Людмила Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні здійснено цілісний аналіз науково педагогічної спадщини А. М. Алексюка (1932 – 2014) – українського педагога, доктора педагогічних наук, професора Київського державного (національного) університету імені Тараса Шевченка. Висвітлено життєвий шлях А. М. Алексюка і соціально-історичні чинники його формування як педагога і науковця. Визначено основні періоди освітньої й науково-педагогічної діяльності: 1932 ‒ 1947 рр. ‒ період підліткового формування особистості; 1947 ‒ 1959 рр. ‒ період здобуття 20 фахових знань і першого професійного досвіду; 1959 ‒ 1968 рр. ‒ період навчання в аспірантурі та початок науково-педагогічної діяльності; 1968 ‒ 1972 рр. ‒ період управлінської діяльності А. М. Алексюка на посаді заступника міністра освіти УРСР; 1972 ‒ 2014 рр. – період розгортання науково-педагогічної діяльності. Встановлено та обґрунтовано напрями освітньої діяльності А. М. Алексюка: дослідження історії розвитку освіти України; розвиток ідей про національну освіту і виховання в Україні; розвиток дидактики вищої школи; педагогічні ідеї визначних особистостей; застосування модульно-тьюторської системи організації навчання у вищій школі; підготовка педагогічних і науково-педагогічних кадрів; управління освітою; розроблення теорії загальних методів навчання. Виявлено провідні педагогічні ідеї А. М. Алексюка і проаналізовано їх еволюцію, яка відбувалася щодо таких наукових проблем: теорія освіти вищої школи, дидактика середньої загальноосвітньої та вищої школи, професійна підготовка педагога у класичному університеті; модульно-тьюторська система організації навчання, бінарна класифікація методів навчання, виховання молоді; проблемне навчання й самостійна робота; організаційно управлінські засади розвитку системи освіти. Доведено актуальність педагогічних ідей А. М. Алексюка та окреслено їхнє значення для сучасної системи освіти України. Ключові слова: А. М. Алексюк, науково-педагогічна спадщина, освітня діяльність, педагогічна та просвітницька діяльність, науково-педагогічні ідеї.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Бахмач Л. А. Освітня діяльність та науково-педагогічні ідеї А. М. Алексюка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки / Бахмач Людмила Анатоліївна - Київ, 2018. - 23 с.
Зібрання