Підвищення експресії АТФ-чутливих калієвих каналів асоціюється з посиленням вазодилататорних реакцій та антиішемічним захистом

Дата
2022
Автори
Сулима Ігор Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вперше показано, що пероральне введення піридоксаль-5-фосфату дорослим щурам майже вдвічі підвищувало експресію мРНК пороутворюючої Kir6.2 та регуляторної SUR2 субодиниць кардіоспецифічних сарколемальних КАТФ-каналів серцевого типу, та у 1,5 раза експресію субодиниці SUR1 КАТФ- каналів мітохондрільного типу. Вперше показано, що введення піридоксаль-5- фосфату старим щурам підвищувало у 3,6 раза експресію пороутворюючої субодиниці Kir6.1 КАТФ-каналів судинного типу та у 2,4 раза регуляторної SUR2 субодиниці сарколемальних КАТФ-каналів судинного і серцевого типу. За допомогою тензометричних експериментів на ізольованих судинних смужках показано значне зростання ефектів через КАТФ канали, що може свідчити про підвищення їх щільності на клітинних мембранах. Вперше показано, що у тварин із збільшеною експресією Kir6.1 та SUR2 за допомогою піридоксаль-5- фосфату відновлення скоротливої діяльності та коронарного потоку під час реперфузії ішемізованого серця було значно кращим. Пригнічення цих ефектів специфічним інгібітором КАТФ-каналів глібенкламідом свідчить, що принаймні частково ці захисні ефекти викликані активацією КАТФ-каналів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Сулима І. М. Підвищення експресії АТФ-чутливих калієвих каналів асоціюється з посиленням вазодилататорних реакцій та антиішемічним захистом : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Сулима Ігор Миколайович. - Київ, 2022. - 57 с.