Управління проектом з розробки онлайн сервісу для відкриття та ведення бізнесу Start Business Platform

Дата
2022
Автори
Добровольська Яніна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті виконання кваліфікаційної роботи магістра описано проект створення онлайн платформи для відкриття та ведення бізнесу. У роботі було розглянуто 3 альтернативні способи досягнення цілі. Методом експертного оцінювання було обрано найоптимальнішу. Визначено організаційну структуру та склад персоналу. Розраховані витрати на заробітну плату та інші статті витрат. Сформовано план продажів, розраховано залучення кредитних коштів та план їх погашення. Проаналізовано інвестиційну привабливість проєкту. Продукт проекту — вебресурс (онлайн платформа) з декількома компонентами (публічна та адміністративна частини, модуль інтеграцій тощо). Сітьова діаграма виконана у додатку Microsoft Project 2021. Наведений перелік робіт проекту та їх короткий опис, наведено перелік основних віх проекту. Для управління часом в проекті побудовано діаграму Ганта. Для виконання цієї задачі використано додаток Microsoft Project 2021. Сформовано часову шкалу. Сформовано перелік ресурсів проекту, визначено навантаження трудових ресурсів проекту. Виявлено перенавантаження ресурсів, та використані інструменти для вирівнювання навантаження ресурсів. Проведено визначення та аналіз ризиків проекту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Добровольська Я. Управління проектом з розробки онлайн сервісу для відкриття та ведення бізнесу Start Business Platform : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Добровольська Яніна. - Київ, 2023. - 112 с.