Роль кольорових революцій у трансформації політичних режимів

Дата
2021
Автори
Новак Єлизавета
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В кваліфікаційній роботі розкрито роль кольорових революцій у трансформації політичних режимів. У роботі було проаналізовано теоретичні засади дослідження кольорових революцій, розкрито сутність та поняття кольорових революцій. Поява ж самого поняття “кольорова революція” тісно пов'язана з подіями, що відбуваються на політичній карті світу 2000-х років. “Кольоровими” охрестили революції журналісти та політики для того аби виокремити їх серед інших типів революцій. Можна виокремити два панівні напрямки для розуміння сутності кольорових революцій. Згідно з першим підходом,кольорові революції —це соціальні рухи, що виражаються у мирних протестах та мітингах проти політичної верхівки, яка не виконує своїх функцій належним чином та діє лише у власних інтересах. В наслідок таких протестів, як правило, змінюється владна еліта на контреліту. Згідно з другим підходом, кольорова революція —це спеціалізована політична технологія, що розроблена для зміни політичного режиму в інтересах зовнішніх сил. Можна визначити сутність кольорових революцій і крізь призму транзитології. Більшість західних політологів розглядають кольорові революції як етап демократичного транзиту. Але, тлумачити кольорову революцію лише як механізм демократизації не варто. Адже на початку революції головною вимогою суспільства може бути і демократизація держави, але, не факт, що вона дійде до такого наслідку. Тут варто зробити акцент не на демократизації, а на поступовому відході від авторитаризму. Порівнюючи даний феномен з класичною революцією, державним переворотом чи політичним конфліктом, кольорова революція є подібною саме до політичного конфлікту, адже має усі його ознаки. Також було виявлено основні чинники та характерні риси кольорових революцій. Основними чинниками кольорових революцій у пострадянських країнах можна назвати такі, як: психологічна трансформація, як наслідок, усвідомлення своїх ціннісних очікувань; економічний колапс, який виник внаслідок розпаду СРСР; відсутність політичної культури у нової політичної еліти, що стає причиною корупції та “кумівства” серед політичної верхівки. Був з'ясований вплив кольорових революцій на політичні режими та їх наслідки на прикладі Трояндової революції в Грузії, Помаранчевої революції і Революції гідності в Україні та Тюльпанової революції в Киргизстані.Було проаналізовано український досвід здійснення “кольорових революцій”. Фальсифікація виборів, але президентських, була передумовою і Помаранчевої революції 2004 року в Україні. Ці протести були спрямовані на захист прав та свобод громадянина. Розглянуто вплив кольорових революцій на трансформацію політичного режиму Киргизстану. Помаранчевою революцією надихалась і Тюльпанова революція в Киргизстані.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Новак Є. Роль кольорових революцій у трансформації політичних режимів : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Новак Єлизавета. - Київ, 2021. – 60 с.