Синтез та сорбційні властивості силікагелю та природних глин, модифікованих азополімерами для очистки стічних вод

Дата
2021
Автори
Трало Микола Євгенович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена синтезу нових полімерно-неорганічних композитів на основі метакрилатів бісазобарвників для їх подальшої гетерофазної in situ полімеризації на поверхні силікагелю, кліноптилоліту, вермикуліту, сапоніту. Метакрилові мономери отримано ацилюванням відповідних азобарвинків. Будову всіх синтезованих сполук підтверджено 1Н ЯМР-спектроскопією. Вивчено їх адсорбційні властивості щодо йонів важких металів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Трало М. Є. Синтез та сорбційні властивості силікагелю та природних глин, модифікованих азополімерами для очистки стічних вод : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : 102 Хімія / Трало Микола Євгенович. - Київ, 2021. - 48 с.