Фемінний наратив у новітній літературі опору

Дата
2023
Автори
Стельмах Олександра Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження особливостей новітньої літератури опору в контексті феміністичної наратології та оприявлення тенденцій її розвитку: проаналізувати вплив фемінізму на сучасну літературу опору, з’ясувати унікальність та своєрідність обраних для аналізу творів, окреслити наукову новизну. У ході дослідження було сформульоване визначення поняття літератури опору: це сукупність літературно-мистецьких творів про суспільний опір і таких, що є демонстрацією соціально-політичної діяльності, спрямованої на спротив домінуючим ідеологіям. З’ясовано, що прикметною особливістю новітніх творів є радикальне переосмислення радянських цінностей. Якщо раніше літературі була притаманна політична заангажованість, то новітні українські письменники зменшили концентрацію патріотичного та морального пафосу, звернулися до естетизму в творчості. Відбулася нормалізація рефлексивності оповіді, аналізу та критики суспільних процесів. На прикладі роману «Смерть лева Сесіла мала сенс» Олени Стяжкіної та книжки спогадів «Дівчата зрізають коси» Євгенії Подобної, простежено реалізацію фемінного наративу в літературі про суспільний опір. В роботі оприявлено подолання віктимності в образі жінки, психологічна типізація персонажів і спектр жіноцтва в літературі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Стельмах О. А. Фемінний наратив у новітній літературі опору : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Стельмах Олександра Анатоліївна. – Київ, 2023. – 40 с.