Специфіка перекладу корейських фразеологічних одиниць українською мовою

Дата
2023
Автори
Панечко Аліна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Охарактеризовано поняття фразеологізму та його ознаки в сучасному мовознавстві і зазначено, що у складі фразеологічної одиниці визначаються, як правило, негативний, позитивний та нейтральний компонент фразеологічного значення, в основу якого покладено засудження, схвалення або відсутність чітко виражених характеристик як конотація соціально закоріненої оцінки будь-якого явища. Асоціативнообразний зв’язок, що лежить в основі непрямої фразеологічної номінації, не тільки сприяє адекватному декодуванню змісту висловлювання, але й виступає стимулом для появи в адресата оцінної та емоційної реакції. Розглянено класифікацію фразеологічного фонду корейської мови та звернено увагу на те, що у корейському мовознавстві існує декілька класифікацій за джерелами походжень фразеологізмів. Так корейські фразеологізми можна поділити на питомо корейські (고유어계 관용구), фразеологізми китайського походження (한자어계 관용구) та інші. За джерелами походженнями корейські фразеологізми походять з історичних подій чи історичних фактів, географічних фактів, освіти, спорту, народна творчість, предмети побуту. Охарактеризовано фразеологічний еквівалент та фразеологічний аналог, де на основі лексичних джерел та мережі Інтернет визначено 35 фразеологічних одиниць, що можна перекласти з корейської мови на українську шляхом підбирання до мови оригіналу відповідний еквівалент чи лексичний аналог.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Панечко А. М. Специфіка перекладу корейських фразеологічних одиниць українською мовою : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Панечко Аліна Миколаївна. - Київ, 2023. - 56 с.