Розробка програмного модулю для діагностики несправностей електричних двигунів на основі нейронних мереж

Дата
2022
Автори
Мартус А.А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі вивчаються можливості використання нейронних мереж для класифікації сигналів тахометра, що надходять від обертового двигуна. Згідно із фізичною сутністю, сигнали моделюються як зашумлені гармонічні сигнали за наявності різних за своєю природою перешкод: вібрацій, попадання чужорідних тіл, проблем із подачею палива тощо. На основі проведеного аналізу обґрунтовується згортка багатокомпонентних векторів сигналів у характеристичні 16-компонентні вектори. В роботі запропоновано та реалізовано послідовність етапів навчання та верифікації нейронних мереж, а також принципи створення та навчання мета структури – каскадного класифікатора побудованого на наборі нейромереж, здатного розрізняти позитивний сигнал та декілька неполадок. Побудований із 15 нейромереж каскад, що здатний розпізнавати штатну роботу та 5 неполадок, показав наступні результати: чутливість 1,000; селективність 0,988; точність 0,990; коефіцієнт Метьюза 0,965. Таким чином, отримана система демонструє дуже високу якість класифікації, що вказує на перспективність запропонованого підходу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мартус А. А. Розробка програмного модулю для діагностики несправностей електричних двигунів на основі нейронних мереж : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Мартус А. А. - Київ, 2022. – 118 с.