Концептуалізація феномену моди в сучасній соціології

Дата
2021
Автори
Шпетна Вікторія Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Пропоноване дослідження присвячене актуальній проблемі – концептуалізації феномену моди в сучасній соціології і обумовлено неоднозначністю такого явища як мода, безліччю його явних і латентних функцій. Особливу увагу приділено виявленню специфіки функціонування феномена моди в умовах нелінійної соціокультурної динаміки сучасності. У процесі дослідження виявлені особливості моди, найбільш характерні для постмодерністського впливу. Серед них одночасне співіснування полістилізму і, єдиної масової моди; одночасне позиціонування моди як засобу саморозвивитку і як соціального інституту із розвиненою інфраструктурою; зміна самосвідомості особистостей, причетних до створення модних творінь, коли творчий процес стає самоціллю мистецтва, об'єкт - його твором; намічена відмова від «героїзації», за якою маси повторювали свій зовнішній вигляд і речове оточення; неможливість появи в стильовому плюралізмі культури постмодерну антимоди. Основним підсумком дослідження стає висновок про необхідність переходу від поверхневого захоплення модою у вигляді володіння завжди модною зовнішністю до поглиблення свого культурного рівня, збагаченню духовного світу кожної людини. Тільки в цьому випадку вдасться створити цілісний образ, зовні і внутрішньо несуперечливий. Ключові слова : мода, феномен моди, стильовий плюралізм, суб'єкти моди, смисложиттєві цінності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Шпетна В. А. Концептуалізація феномену моди в сучасній соціології : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Шпетна Вікторія Андріївна. - Київ, 2023. - 93 с.