Жанрово-стилістичні риси твору Т. Пратчетта та Н. Ґеймана «Добрі передвісники» в українських перекладах роману та кіноадаптації

Дата
2023
Автори
Маруніна Вікторія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у виявлені типових труднощів перекладу жанрово-стилістичних рис фентезі як кросмедійного жанру та систематизації способів та підходів до їх відтворення у рамках художнього та кіноперекладу. Об’єктом дослідження виступають жанрово-стилістичні риси жанру фентезі у тексті роману «Добрі передвісники» та їх адаптація у сценарій однойменного серіалу. Предметом дослідження виступають способи відтворення жанрово-стилістичних рис художнього всесвіту «Добрих передвісників» у романі та кіноадаптації. Теоретичне значення роботи полягає у виявленні головних аспектів перекладацької діяльності у жанрі фентезі, аналізі використаних стратегій та тактик опрацювання жанрово-стилістичних особливостей твору та виведення оптимальних прийомів, що допоможуть зберегти особливості першотвору в його адаптаціях та перекладах. Практичне значення роботи лежить у можливості використання її результатів у рамках викладання дисциплін з художнього, авдіовізуального та медійного перекладу, а також і у використанні в роботі художнього перекладача з прагматичними та семантичними аспектами оригінального твору під час транскреації тексту з вихідної мови у цільову мову – як у літературному так і у кіно-тексті.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Маруніна В. Жанрово-стилістичні риси твору Т. Пратчетта та Н. Ґеймана «Добрі передвісники» в українських перекладах роману та кіноадаптації : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Маруніна Вікторія. – Київ, 2023. – 122 с.