Програмна система е-комерції виробів ручної роботи

Дата
2021
Автори
Волнянська Єва Богданівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Для проектування та розробки системи кваліфікаційної роботи був застосований стек технологій на основі ASP.NET MVC 5 на мові С# для модулів програми та Microsoft SQL Server 17 в поєднанні з MS SQL Server Management Studio 18 для роботи з даними програми. Проведено порівняльний аналіз існуючих систем з продажу виробів ручної роботи та виокремлений необхідний функціонал на розробку. З дотриманням вимог до функціональних можливостей системи була спроектована клієнт-серверна архітектура застосунку. Передбачено захист персональних даних користувачів системи. З використанням технологій HTML, CSS, JavaScript, Sass спроектований клієнт-орієнтований інтерфейс користувача.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
122 Комп’ютерні науки , 12 Інформаційні технології
Бібліографічний опис
Волнянська Є. Б. Програмна система е-комерції виробів ручної роботи : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Волнянська Єва Богданівна. - Київ, 2021. - 97 с.