Формування англомовної соціокультурної компетентності у майбутніх філологів з використанням автентичного художнього фільму

Дата
2017
Автори
Трикашна Юлія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено розв‟язанню проблеми формування англомовної соціокультурної компетентності (СКК) у студентів-філологів із використанням автентичного художнього фільму (АХФ). В роботі вперше науково обґрунтована й розроблена методика формування соціокультурної компетентності в майбутніх філологів із використанням автентичного художнього фільму; диференційовано етапи формування в майбутніх філологів соціокультурної компетентності за допомогою автентичного художнього фільму; розроблено модель організації навчання для формування соціокультурної компетентності студентів-філологів за допомогою автентичного художнього фільму; створено підсистему вправ / завдань та описано типологію вправ / завдань, спрямованих на реалізацію тривалого групового соціокультурного навчального проекту; удосконалено критерії оцінювання результатів діяльності кожної проектної групи та її окремих учасників; уточнено критерії відбору автентичних художніх фільмів для формування соціокультурної компетентності майбутніх філологів; подальшого розвитку набуло розроблення інструментів контролю й оцінювання соціокультурної компетентності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Трикашна Ю. І. Формування англомовної соціокультурної компетентності у майбутніх філологів з використанням автентичного художнього фільму : дис. ...канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови) / Трикашна Юлія Іванівна. - Київ, 2017. – 389 с.
Зібрання