Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури ХХ ст.

Дата
2016
Автори
Нахлік Олеся Степанівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Методологія дисертації ґрунтується на декількох стратегіях, які стосуються рецепції прози польських авторів ХХ ст. в Україні після 1991 р. Сукупно ці стратегії формують цілісну методологічну систему, яка дає змогу аналізувати обрану проблематику з максимальною повнотою. У дисертації застосовано порівняльно-історичний (контактно-генетичний) підхід, зокрема його методологічний апарат – контактологічній метод як у дослідженні сприймання інонаціональних (польських) літературних явищ в українському рецептивному полі (перекладна, критична, наукова, творча рецепція), так і у вивченні двосторонніх літературних взаємин (на прикладі творчих контактів сучасних польського та українського авторів “Моєї Європи”). Зіставно-типологічний підхід слугує для виявлення подібного в інтерпретації прози польських авторів ХХ ст. в Україні передусім крізь призму аксіологічного та геопоетичного акцентів українських текстів-реакцій на обрану для аналізу польську прозу. Принагідно простежуємо факти подібного/відмінного сприйняття зазначених авторів на батьківщині, в Україні та інших слов’янських і неслов’янських літературах. Ураховуючи взаємодію різних чинників літературного розвитку, співвідношення між твором і всіма текстами, що постали внаслідок його появи (художніми артефактами, критично- літературними коментарями, історико-літературними розвідками), продуктивним став інтертекстуальний підхід.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Нахлік О. С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури ХХ ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Нахлік Олеся Степанівна. - Київ, 2016. - 288 с.
Зібрання