Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових біфункціональних молекул

Дата
2021
Автори
Ставнійчук Анна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню показників запалення та фіброзу у тканинах нирок мишей з моделлю ООС та за умов введння інгібітора sEH і агоністів ядерних рецепторів PPAR- і FXR та новосинтезованих біфункціональних молекул RB394 і DM509. Для досягнення сформульованих у роботі задач було відтворено експериментальну модель ООС на мишах та визначено ряд показників, що характеризують розвиток ниркового запалення та фіброзу. За введення інгібітора sEH, агоніста PPAR-, та їх комбінації, а також біфукціональної молекули RB394 рівень ушкодження ниркових тканин знижувався завдяки зменшенню інфільтрації імунних клітин в нирках, також відмічалося зниження накопичення колагену та α-SMA, а також пригнічення рівня експресії регуляторних генів фіброзу у ниркових тканинах мишей з ООС. Експериментально було підтверджено, що рівень експресії маркерів ушкодження ниркових канальців та судин, а також рівень експресії маркерів окисного стресу у ниркових тканинах мишей групи ООС, знижувався за введення досліджуваних сполук, при цьому молекула RB394 мала максимально виражений ефект. За умов введення молекули DM509 спостерігали зменшення пошкодження структури нирок, що було підтверджено результатами гістологічного аналізу. Також було показано зниження рівня експресії генів прозапальних цитокінів та білків ЕЦМ – -SMA і FN у мишей з моделлю ООС за введення DM509. Отримані результати доводять антифіброзний та протизапальний потенціал біфункціональних молекул DM509 і RB394 при їх застосуванні за експериментальної моделі ниркової дисфункції у мишей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Ставнійчук А. М. Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових біфункціональних молекул: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Ставнійчук Анна Миколаївна. - Київ, 2021. - 21 с.
Зібрання