Визначення осідання ґрунтової основи на дослідній ділянці вул. Миколи Амосова 9, в м. Києві

Дата
2023
Автори
Ярмішко Ярина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Згідно з ДБН А.2.1-1:2008, досліджувана територія будівництва відноситься до III (складної) категорії за складністю інженерно-геологічних умов. У роботі розраховано величину осідання і просідання ґрунтової основи під дією прямокутного та стрічкового фундаменту методом пошарового підсумовування. Будуючи графік, відрахували глибину, починаючи з підошви фундаменту, тобто не враховували потужність фундаменту (d = 2,5 м) при побудові графіка. Як видно на графіку, мінімальне значення напруг від власної ваги маємо на глибині 17.1 м, а максимальне знаходиться на глибині 6,6 м. Також побудована додаткова епюра напруг від власної ваги ґрунту. Вона потрібна для визначення стислої зони, адже на перетині цієї додаткової епюри напруг від власної ваги та епюри від додаткового навантаження закінчується стисла зона. Епюри напруг від дії прямокутного та стрічкового фундаменту з глибиною зменшуються, це пов’язано з тим, що на поверхні ґрунтового масиву вплив споруди є максимальним, а занурюючись на глибину, цей вплив слабшає, тому і напруги зменшуються. Збільшили навантаження для прямокутного фундаменту методом підбору. При цьому спостерігали за осіданням, щоб воно не перевищувало 8 см. Навантаження P збільшили з 183 до 185 кПа. При цьому величина осідання змінилась до 7,9 см, що задовольняє допустиме осідання. Дана ділянка є придатною для будівництва споруд із запасом на додаткове навантаження 2 кПа.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Ярмішко Я. В. Визначення осідання ґрунтової основи на дослідній ділянці вул. Миколи Амосова 9, в м. Києві : кваліфікаційна робота бакалавра : 103 Науки про Землю / Ярмішко Ярина Володимирівна. - Київ, 2023. - 48 с.